Titulní stránka Reklamační řád

Reklamační řád

Rintintin.czVeškeré reklamace je možno oznámit telefonicky, e-mailem nebo písemně.
Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude jakkoliv poškozené jeho nesprávným použitím, ošetřením nebo špatnou manipulací.
Zboží lze reklamovat u prodávajícího v souladu s platnými právními předpisy:
Libor Suchý
Karla Chocholy 12
37005 České Budějovice

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce)

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:
1) kupující odešle e-mail na adresu eshop@rintintin.cz (popř. dopis na adresu provozovatele) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na číslo účtu (popř. na adresu)." Datum a podpis.
2) kupující doručí zboží zpět na adresu společnosti
3) zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Do zásilky nezapomeňte výstižně popsat závady zboží.
4) náklady na doručení hradí kupující
5) pokud posíláte zboží zpět, v žádném případě ho neposílejte na dobírku!
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Zákazník 

Nová registrace
Zapomněli jste heslo?